Ungdomar på glid

(0) | Onlineföreläsning "Från olika perspektiv"

Maher Turkie

Maher Turkie

Om jag kan så kan du!

2 timmar och 50 minuter
Online (Zoom)
Digitalt Event (grupp)
Sluten grupp
Inspirationsföreläsning för personal som arbetar med och för unga.

Denna digitala workshop ger ökad medvetenheten och kunskap inom området "unga på glid".
Få kunskap om hur ungdomar av idag tänker och få konkreta verktyg som kan användas direkt i verksamheten.
Få tips hur du ger ungdomar en framtidsvision så de känner sig trygga och delaktiga i samhället.

• Hur tänker unga på glid?
• Hur bemöter vi vilsna ungdomar?
Allt fler unga känner sig inte sedda eller hörda, saknar förebilder & tillhörighet.
En del känner sig exkluderade från skolan eller andra sociala sammanhang och har förlorat framtidshoppet.
För att vända trenden och på sikt minska kriminaliteten hos unga
behöver vi gemensamt kraftsamla det främjande och förebyggande
arbetet.

Innehåll:
• Rädslor
• I hjärnan på en kriminell
• Gäng-rekrytering
• Hur kan vi sätta gränser utan att det ska uppstå en konflikt?
• Inspirera unga till förändring, civilkurage
• Bemötande och att skapa relationer

Förberedelser för mötet

Det enda du behöver för detta digitala realtidsmöte är ett leende och viljan att inspireras.

Boka

Pris 1600kr (inkl. moms)