Stresshantering

(0) | Hitta din balans med stresshantering

Marie-Louice Wallin

Marie-Louice Wallin

Coaching - ett möjligheternas möte

4 x 50 minuter
Online (Zoom)
Privat Videomöte
1 deltagare
Har du ont i kroppen, sover du dåligt eller är du ofta irriterad? Är du glömsk? Saknar du lust, driv och engagemang eller känner att du inte räcker till? Blir du ledsen utan anledning? Då kanske du egentligen är stressad.

Stressreaktioner i sig är inte skadliga. Men bristen på återhämtning skapar en mängd negativa effekter som påverkar din livskvalitet.

Stress är en naturlig funktion och alla människor upplever stress då och då under olika perioder i livet. Ibland tar dock stressnivån över och då påverkar den oss på djupet, försvårar vår vardag, dränerar oss på ork och tar bort vår glädje.

Slå mig gärna en signal så pratas vi vid innan din bokning. Det är vikitgt att det känns rätt för dig.
Finns det inga tider i kalendern (till höger) som passar dig, kontakta mig
070-3744027
ml@novus-utveckling.se
www.novus-utvecklign.se

Förberedelser för mötet

Människor är komplexa och vad som skapar stressen varierar mellan olika individer. Den kan uppstå ur tidsbrist och en känsla av otillräcklighet, men även genom en livssituation med arbetslöshet, ensamhet eller otrygg ekonomi. Också egen eller anhörigs sjukdom kan höja stressnivån, liksom för hög arbetsbelastning, understimulering eller låg självkänsla.

Du kan göra skillnad för dig själv genom att lära dig hantera din stress. Strategier inom stresshantering kan hjälpa dig att ta kontroll över ditt liv så att inte stressen tar kontroll över dig. Det handlar om dig och ditt liv, din hälsa, din kraft och glädje och dina val och prioriteringar.

Stresshantering ger dig verktygen du behöver för att förändra din situation och få motivation till nya och hållbara förändringar i livsstil och beteende. På så vis kan din energi och livskvalitet förbättras - både på kort sikt och i ett livslångt perspektiv.

Personliga stresstrategier blir nya styrkor och tillgångar som ger dig lugn och klarhet.

Boka

Pris 2590kr (inkl. moms)