Få hjälp med dina skrivuppgifter på engelska

(0) | Boka möte för skrivhandledning i engelska.

Raluka Adlander

Raluka Adlander

Legitimerad lärare i engelska, media-kommunikation

50 minuter
Online (Zoom)
Privat Videomöte
1 deltagare
För dig som är elev i grundskola, gymnasium eller vuxenutbildning och vill få hjälp med dina skrivuppgifter är välkommen att boka in privat möte.

Du kan få hjälp med:
- Rätta din text, så långt vi hinner under mötet, genom att reda ut språkfrågor exempelvis grammatik, stavning, skiljetecken, struktur eller sammanhang.
- Tips på hur du ska förbättra din text och skrivprocess.
- Praktiska lösningar på hur du kan strukturera och skapa en röd tråd i din skrivuppgift.

Syftet med skrivhandledningen är inte bara korrekturläsning utan att hjälpa dig utveckla ditt skrivande på engelska. Jag ger dock ingen feedback på text- eller ämnesinnehåll.

Förberedelser för mötet

Skicka mig texten som vi kommer att bearbeta gärna dagen innan mötet. Om detta inte är möjligt, då går vi igenom din text på mötet så långt vi hinner. Du kommer också att få goda råd och tips på hur du själv kan fortsätta med korrekturläsningen av din uppgift.

Handledningen sker på engelska och svenska.

Boka

Pris 450kr (inkl. moms)