Lastningsworkshop

(0) | Lastning - lätt som en plätt

Johanna Forsström

Johanna Forsström

Få en bättre och säkrare relation med din häst

1 timma och 25 minuter
Online (Zoom)
Digitalt Event
1 - 40 deltagare
Lastning är en situation som många hästägare upplever som problematisk. Så behöver det inte vara. Genom att ha rätt kunskap och verktyg så hjälper du både dig själv och hästen så att lastningen blir lika enkel som en promenad i parken. Eller åtminstone ett moment du inte behöver känna oro inför.

Under den här workshopen går vi igenom grunder i hästpsykologi och ledarskap, samt hur du steg för steg kan träna din häst med transporten.

Förberedelser för mötet

Inga särskilda förberedelser krävs.

Boka

Pris 200kr (inkl. moms)