Trädgårdsdesign på distans

(1) | En tydlig plan för utformningen av din trädgård.

Jenny Evers

Jenny Evers

Trädgårdsmästare inom trädgårdsdesign & odling

2 x 50 minuter
Online (Zoom)
Privat Videomöte
1 deltagare
Detta ingår:
Två privata videomöten, ett vid uppstart och ett vid redovisning.
Trädgårdsritning i färg, handritad, med förklarande text.
Planteringsritning med valda växter.

Uppstartsmötet:
Första videomötet är ett uppstartsmöte där vi går igenom dina önskemål och förväntningar inför formgivningen av din trädgård samt diskuterar olika idéer. Du får även rådgivning kring anläggning och skötseln av din trädgård utifrån dina frågeställningar.
Därefter börjar mitt arbete med trädgårdsdesignen.

Tänk på att varje trädgård är unik och tar olika lång tid att designa. Vid bokningen av mötestiderna bör du se till att det går minst 4 veckor mellan uppstartsmötet och avslutningsmötet. Detta för att undvika eventuell fördröjning. Jag håller löpande kontakt med dig under designprocessen via mejl eller telefon.

Avslutningsmötet:
Andra videomötet innehåller redovisningen av trädgårdsdesignen. Jag mejlar dig ritningarna samt växtlista och presenterar designen.

Förberedelser för mötet

Du förbereder dig genom att fundera över dina önskemål och frågor kring trädgårdsdesignen. Innan vårt första möte kontaktar jag dig via mejl med några frågeställningar att utgå ifrån.
Jag behöver även:
En skalenlig tomtkarta där byggnaderna finns inritade och är måttsatta. Har du inte en sådan kan du kontakta bygglovsavdelningen i din kommun.
Bilder på tomten, huset och omgivningen.

Boka

Pris 8750kr (inkl. moms)

Omdömen

Emelie Wood2021-04-13

Jenny har varit fantastisk. uppstartsmöte där hon verkligen lyssnade in våra önskemål, återkom med följdfrågor och kom tillbaka med perfekt förslag!