Spara upp till 60% på ditt hotellboende

(0) | Samma produkt lägre pris. Intresserad?

Per Åke Nådén

Per Åke Nådén

Besök en ny plats varje år.

50 minuter
Online (Zoom)
Privat Videomöte
1 deltagare
Du har säkert använt tjänster såsom Hotel.com, Booking.com , Trivago.com. eller bokat direkt med hotellet.

Men vet du om att det finns andra sätt att spara betydligt mer pengar?

Det finns volymavtal, hotellkedjeavtal, gruppriser, nettopriser, paketpriser, kampanjpriser som aldrig får publiceras på dessa sidor. Jag har tillgång till alla dessa som auktoriserad reserådgivare. Dessa priser får bara hanteras av auktoriserade resepartners.

Du får information hur och/eller var man kommer åt de bästa hotellpriserna.

Jag kommer ge dig konkreta exempel så du kan se hur mycket pengar du kan spara

Du får också tips hur man kan få mer för pengarna .

Förberedelser för mötet

Ha gärna frågor förberedda.

Och om du har konkreta hotell du är intresserad av så kan jag visa dig skillnaden

Boka

Pris 625kr (inkl. moms)