Individuellt Samtalscoaching paket

(0) | "Samtal för bättre hälsa"

Josefin Svensson

Josefin Svensson

"Samtal för bättre hälsa"

5 x 50 minuter
Online (Zoom)
Privat Videomöte
1 deltagare
Vill du ha hjälp med att nå dina mål eller skapa en förändring?

Det här är ett paketerbjudande om 5 gånger där vi kommer gå igenom din nulägessituation och dina nuvarande hinder genom en kartläggning. Jag lyssnar och ställer kraftfulla frågor för att du ska få en tydligare bild av din situation just nu. Därefter fokuserar vi på ditt önskade läge och kartlägger hur du ska ta dig förbi eventuella hinder för att nå dit. Vi går alltså igenom och analyserar delarna
1. Ditt Nuläge
2..Ditt Önskade läge
3. Dina hinder och dina hjälpmedel
4. Vägen dit dvs vad du konkret behöver göra för att nå ditt önskade läge

Du bokar in dina 5 samtal med 1-2 veckors mellanrum.
Du har möjlighet att boka om tiderna 24 timmar innan om du skulle få förhinder.

Det här paketet ger dig lite mer tid och utrymme till att hitta dina vägar framåt, vare sig det gäller en viss situation eller "gamla program" som behöver uppdateras eller bytas ut. Det blir en "resa" från ditt nuläge till ditt önskade läge.

Förberedelser för mötet

Inga förberedelser krävs endast fungerande ljud och videosamtal
Passar inte de bokningsbara tiderna så hör av dig till mig med önskemål så lägger jag upp fler tider.

Boka

Pris 2499kr (inkl. moms)