Digital föreläsning

(0) | Hållbar biodling och friska bin

Anna-Karin Heino

Anna-Karin Heino

Biodlare och rådgivare i bihälsa Värmland

50 minuter
Online (Zoom)
Digitalt Event (grupp)
Sluten grupp
Här erbjuds du möjligheten du som förening/företag att boka en digital föreläsning med mig.

Du kan själv utifrån eget önskemål få en digital föreläsning utav mig via en zoomlänk. Vi för en dialog om vad som önskas och vilket behov som ni har. Exempel på föreläsning kan vara:
Varroa -förebyggande åtgärder
Amerikansk yngelröta-
Lagstiftning kring bisjukdomar, vad gäller vid övervakningszoner/skyddszoner
Friska och starka bisamhällen
Vax- hur tar jag vara till vaxet på bästa sätt och varför ska jag ta hand om vaxet.
För kostnadsfri bihälsorådgivning - ange rabattkod BIRÅD22 vid betalning.

Inom ramen för det pågående projektet "Kompetenscentrum och kunskapsplattform för biodling och pollinering" utvecklar vi ett rådgivningssystem för bihälsofrågor. Vi bygger upp en rådgivningsstruktur med regionala rådgivare. Genom detta knyter vi ihop den i dag befintliga nationella rådgivningen med ett nätverk av regionala rådgivare inom ämnesområdet bihälsa. Vi vill på detta sätt komma närmre biodlarens problemställningar genom att erbjuda individuell rådgivning.

Förberedelser för mötet

Planera i god tid när ni önskar att föreläsningen ska äga rum. Under juni-augusti är det begränsat utrymme. Ovan är endast några förslag på ämnen till föreläsning, egna önskemål om ämne är alltid aktuellt!

Se till att bjuda in åhörare i god tid för att nå så många som möjligt.


Boka

Pris 350kr (inkl. moms)