Rådgivningssamtal om bihälsa

Kronoberg med omnejd. Gratis med koden BIRÅD22

Danny Zwaard

Danny Zwaard

Biodlare och rådgivare i bihälsa - Kronobergs län

25 minuter
Online (Zoom)
Privat Videomöte
1 deltagare
Detta privata videomöte kan du boka för att få ett rådgivningssamtal med Danny som håller till i Småland. Du kan också boka detta samtal för att veta mer om tjänsten.

För kostnadsfri bihälsorådgivning - ange rabattkod BIRÅD22 vid betalning.

Inom ramen för det pågående projektet "Kompetenscentrum och kunskapsplattform för biodling och pollinering" utvecklar vi ett rådgivningssystem för bihälsofrågor. Vi bygger upp en rådgivningsstruktur med regionala rådgivare. Genom detta knyter vi ihop den i dag befintliga nationella rådgivningen med ett nätverk av regionala rådgivare inom ämnesområdet bihälsa. Vi vill på detta sätt komma närmre biodlarens problemställningar genom att erbjuda individuell rådgivning.

Förberedelser för mötet

Inför rådgivningssamtalet är det en bra idé att ta fram följande:

- en beskrivning av symptom (gärna med bilder eller videoinspelning)
- anteckningar om vilka åtgärder du gjort i din biodling och när
- information om analysresultat ifall prover från dina bisamhällen har analyserats

Om din fråga handlar om ett samhälle som har dött tänk då även på att spara några hundra bin och några kakbitar med yngel (ifall sådana finns) från bisamhället. Då finns det möjlighet att analysera det materialet.

Boka

Pris 250kr (inkl. moms)