Qi Gong (privat)

(0) | För ökad rörlighet, koncentration och närvaro

Annie Brink

Annie Brink

Uppnå bättre hälsa och livskvalitet

25 minuter
Online (Zoom)
Privat Videomöte
1 deltagare
Qi Gong är en metod som består av enkla rörelser samt djupandning som hjälper till att bygga upp och balansera kroppen.

Att göra Qi Gong har många positiva effekter på hälsan. Det motverkar stress, spänningar och värk. Det ökar rörligheten, koordinationen, kroppsmedvetenheten och närvaron i nuet. Det hjälper till att känna en inre ro och balans och ett ökat självförtroende.

Boka ett privat event inom Qi Gong, allt som behövs är en golvyta så stor att du har gott om utrymme att stå och göra dina övningar utan att krocka med något. Det behövs inga förkunskaper eller redskap. Qi Gong passar för alla eftersom det är väldigt enkelt att utföra.

Förberedelser för mötet

Ha på kläder du tycker är sköna och bekvämma och lätta att röra dig i.

Boka

Pris 299kr (inkl. moms)