Matematiklärare

(0) | Matematik, högstadiet och matte 1 och 2 gymnasiet

Carina Johansson

Carina Johansson

Boka behörig matematiklärare för läxhjälp!

50 minuter
Online (Zoom)
Privat Videomöte
1 deltagare
Vi börjar med en individuell plan, antingen enstaka lektioner med fokus på de uppgifter som du vill ha hjälp med eller en längre planering med flera lektioner och vi lägger upp en planering tillsammans för att nå ett visst mål.

Under detta videomöte får du en enskild genomgång av det område du behöver hjälp med. I början av mötet pratar vi lite allmänt om området och du får berätta vad du tycker är svårt. Sedan går jag igenom det du behöver hjälp med och vi hinner också göra några exempel i det området.

Vi kan även arbeta med just de uppgifter du väljer eller så tar jag fram passande uppgifter för området du behöver arbeta med.

Förberedelser för mötet

Jag behöver ha följande information före mötet: Årskurs, matematikområde du önskar hjälp med och vilken bok du använder.

Boka

Pris 495kr (inkl. moms)