Rådgivning om bihälsa

Norrbotten med omnejd. Gratis med koden BIRÅD22

Erik Heedman

Erik Heedman

Biodlare och rådgivare i bihälsa - Norrbottens län

25 minuter
Online (Zoom)
Privat Videomöte
1 deltagare
Detta privata videomöte kan du boka för att få ett rådgivningssamtal med Erik Heedman från Luleå. Du kan också boka detta samtal för att få veta mer om tjänsten.

För kostnadsfri bihälsorådgivning - ange rabattkod BIRÅD22 vid betalning.

Inom ramen för det pågående projektet "Kompetenscentrum och kunskapsplattform för biodling och pollinering" utvecklar vi ett rådgivningssystem för bihälsofrågor. Vi bygger upp en rådgivningsstruktur med regionala rådgivare. Genom detta knyter vi ihop den i dag befintliga nationella rådgivningen med ett nätverk av regionala rådgivare inom ämnesområdet bihälsa. Vi vill på detta sätt komma närmre biodlarens problemställningar genom att erbjuda individuell rådgivning.

Förberedelser för mötet

Inför rådgivningssamtalet är det en bra idé att ta fram följande:
- anteckningar om vilka åtgärder du gjort i din biodling och när
- en beskrivning av symptom (kan även vara bra med bilder)
- information om analysresultat ifall prover från dina bisamhällen har analyserats

Tänk även på att spara några hundra bin och några kakbitar med yngel (ifall sådana finns) från bisamhällen som har dött (frys gärna in materialet i en papperspåse). Då finns det möjlighet att analysera det.

Boka

Pris 250kr (inkl. moms)