Samtal

(0) | Boka samtal

Piret Sundberg

Piret Sundberg

Lyckat samtal är ett möte mellan två experter

50 minuter
Online (Zoom)
Digitalt Event
1 - 50 deltagare
Intervju eller kutsgenomgång

Förberedelser för mötet


Boka

Pris 50kr (inkl. moms)