Engelska eller spanska för barn

(0) | Anpassad läxhjälp i hemmet

Simona Kimoto

Simona Kimoto

Språk kan förändra ditt liv.

50 minuter
Online (Zoom)
Privat Videomöte
1 deltagare
Vi sitter tillsammans, bearbetar och går igenom din text/ditt arbete och fixar grammatik, stavning, struktur, formuleringar, med mera.
Det är okej om din text är inte färdig än, vi kan också diskutera hur du kan fortsätta med uppgiften på bästa sätt.

Förberedelser för mötet

Ha med textboken eller annan material som ni använder i klassrummet

Boka

Pris 350kr (inkl. moms)