Utveckla din löpning

(3) | Nå nya löparmål - 3 möten inkl träningsprogram

Frida Södermark

Frida Södermark

Mot nya mål - Löpning som äventyr

3 x 50 minuter
Online (Zoom)
Privat Videomöte
1 deltagare
Vill du springa fortare? Vill du springa längre? Vill du att löpningen ska kännas lättare?

Möte1
Vi diskuterar gemensamt dina ambitioner med löpningen. Ett motiverande samtal där du får tips och råd på hur du kommer igång eller vidare med träningen.

Möte2
Bokas någon vecka framåt i tid. Frida kommer att ha lagt upp ett personligt träningsprogram (1 mån) vilket ni går igenom tillsammans.

Möte3
Bokas fyra veckor ytterligare framåt i tiden. Ett avstämningsmöte där vi diskuterar hur du kommit vidare i löpningen och om det finns frågor och funderingar på vägen och inför det uppsatta målet och hur du kan utveckla det personliga träningsprogrammet över tid.

Rent generellt kommer Frida att dela med sig av sina bästa tips gällande motivation, teknik och träningsplanering. Upplägget passar alla nivåer - vana löpare som nybörjare - och anpassas helt efter dina önskemål. Mellan dessa möten finns möjlighet till träningsrelaterad mailkontakt.

Förberedelser för mötet

Efter bokning och innan mötet - maila din bakgrund till frida.sodermark@loparaventyret.se
Önskas fler uppföljningsmöten så kan du boka "Hitta träningsglädjen" när så önskas.

Boka

Pris 2400kr (inkl. moms)