Biogasproduktion för lantbrukare

Rådgivning för lönsam grön energiproduktion

Johan Benjaminsson

Johan Benjaminsson

Professionell Biogasrådgivning för Gröna Näringar

50 minuter
Online (Zoom)
Privat Videomöte
1 deltagare
Rådgivning för biogasproduktion för lantbrukare. Som förberedelse inför den omfattande investering som en biogasanläggning är så kan du genom att boka denna tjänst få en personlig rådgivning om lämplig anläggning för dina förutsättningar.

Boka detta zoom-möte för att under ett privat videomöte få en genomgång av vilka olika möjligheter som finns och förslag på lämplig anläggning för ditt lantbruk. Om du, mot förmodan, skulle få förhinder så kan du kostnadsfritt boka om eller avboka mötet.

Vi börjar mötet med att du får göra en kort presentation av ditt lantbruk och dina önskemål och tankar. Därefter berättar jag lite om olika anläggningar som kan vara av intresse. Sedan ger jag konkreta råd om vilken typ av anläggning som borde passa för dig och vad som kan vara nästa steg. Beroende på tid så ger jag också information om de olika stegen för att ta sig vidare i processen.

Jag ser fram emot att få hjälpa till att öppna möjligheterna till grön energiproduktion på din gård.

Förberedelser för mötet

Ha gärna tillgång till aktuella data för ditt lantbruk så vi kan ha det som grund för vårt samtal.

Om du vill kan du skicka ett meddelande med dina förutsättningar redan före mötet. Annars tar vi det under zoom-mötet.


Boka

Pris 1200kr (inkl. moms)