Pierre Larsson

Pierre Larsson

Birådgivare-Gävleborg - Dalarna
Känner du oro för dina bin? Har du frågor och funderingar?

Vägen till en hållbar biodling går genom förståelse om hur bin lever och hur bisamhället fungerar till att hålla bin friska från sjukdomar. Det vet jag och säkert du med, men ibland kan alla bli lite osäker eller få problem. Då kan du som är biodlare behöva någon att diskutera med.

Jag är en målmedveten biodlare som vidareutbildar mig hela tiden inom bihälsa och bisjukdomar för att jag tycker detta område är viktigt och mycket intressant. Den kunskap jag har är baserad från forskning och vetenskapliga studier. Det gör att mina svar till dig på bihälsofrågor kommer göra dig mer säker i din fundering.

Min sambo och jag startade Säljans Bigård AB år 2020, där vi arbetar efter visionen "Hållbarhet för bin, människor och vår planet". I vårt företag finns det ett stort hållbarhetsfokus och en egen hållbarhetpolicy som täcker in både ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet. Kärnan är leasing av våra bikupor till andra företag (bee as a service) där vi sköter om biodlingen. Det gör det möjligt för fler människor att bidra till ökad pollinering utan att behöva ta eget ansvar om bina eller investera i eget material.

Att få hjälpa dig i ett samtal kring bin är något jag gärna gör. Jag kommer även ut till er lokala biodlingsförening om ni som grupp önskar ett fysiskt möte. Det skapar hållbarhet både nu och på lång sikt.

BOKA DIN TID NU!

Erfarenhet

  • Bihälsorådgivare för Gävleborg och Dalarna
  • Godkänd biodlare
  • Bitillsynsman utökad reserv för Gävleborg
  • Föreläser om bin och pollinering
  • Kurser i bihälsa
  • Personlig servicetekniker på Bilbolaget för VOLVO i 35 år
Jag har ett stort intresse för vetenskap, natur och teknik.

Språk

Svenska, English