Björn Gustavsson

Björn Gustavsson

Biodlare och rådgivare om bihälsa - Skåne län
Jag började med biodling 1987 och har idag cirka 15 bisamhällen strax utanför Kristianstad. Jag är anställd som nationell bihälsorådgivare på Jordbruksverket sedan 2019 med placering i Alnarp, men arbetar även med kompetensutveckling inom biologisk mångfald.
Jag har ett stort intresse för dragväxter och pollinering. För närvarande arbetar jag med en sammanställning av olika dragväxters värde för honungsbin.

Erfarenhet

Jag är utbildad hortonom på SLU och försvarade min doktorsavhandling inom växtförädling 1999. Jag har föreläst om bihälsa och bisjukdomar för biodlarföreningar och biodlardistrikt samt medverkat i fortsättningskurser för bitillsynsmän. Jag är projektledare för ett projekt om konkurrens mellan honungsbin och vilda bin med finansiering från Nationellt program för biodlingssektorn (NPB), Jordbruksverket.

Språk

Svenska