Odla i växthus

(0) | Lär dig mer om växthusodling

Jenny Evers

Jenny Evers

Trädgårdsmästare inom trädgårdsdesign & odling

50 minuter
Online (Zoom)
Digitalt Event
1 - 295 deltagare
En föreläsning där du får lära dig grunderna i växthusodling och växthusteknik. Jenny går bland annat igenom:

• Viktigt att tänka på vid val av växthus eller om du ska bygga ett egendesignat växthus.
• Funktioner och redskap i växthuset.
• Tillväxtfaktorer och hur du kan styra tillväxten.
• Belysning.
• Jord, gödsling och näringsbrist.
• Odling i bädd, odling på bord.
• Vanliga skadedjur i växthusodling, förebygg och bekämpa skadedjur i ekologisk odling.
• Hur du planerar din odling i växthuset.

Förberedelser för mötet

Meddela gärna Jenny dina frågeställningar i god tid innan mötet så utnyttjas mötestiden på ett bra sätt. Använd tex den interna meddelandefunktionen.

Boka

Pris 299kr (inkl. moms)

Just nu finns inga planerade datum