Digitalt Coachande Ledarskap

(0) | Så får du medarbetare att optimera sin kapacitet

Johanna Gittne

Johanna Gittne

GMC - Great Managers Choice!

2 timmar och 50 minuter
Online (Zoom)
Digitalt Event
10 - 30 deltagare
Genom ett coachande ledarskap kan du, dina medarbetare och verksamheten växa. Ett coachande förhållningssätt leder till att medarbetare vågar mer, tar större ansvar och mår bättre. I förlängningen leder till ökad lönsamhet.
Vi berör ämnen som vad är coaching, situationsanpassat ledarskap, aktivt lyssnande, kortsiktiga och långsikta ledarbeteenden.

Förberedelser för mötet

Du bör ha arbetat som ledare ett tag, vara förberedd med vad som är dina utmaningar. Vidare ha öppna sinnen för att ta emot fler perspektiv.

Boka

Pris 1495kr (inkl. moms)