Positiv Kommunikation

(0) | Hur du pratar för att skapa tillit och trygghet

Johanna Gittne

Johanna Gittne

GMC - Great Managers Choice!

2 timmar och 50 minuter
Online (Zoom)
Digitalt Event
10 - 30 deltagare
Att prata positivt handlar inte om att prata om glada saker. Det handlar om att lyssna till och bli lyssnad på. En positiv konversation blir en omtänksam kommunikation. Det i sin tur leder till trygghet som skapar en bra kultur för goda resultat.
En omtänksam kommunikation bygger på självinsikt inom följande områden: kommunikationsstilar, personliga egenskaper, hinder i kommunikation, att sätta gränser, aktivt lyssnande och att förstå skillnaden på uppmuntran, tillrättavisning och återkoppling.
Som ledare är kommunikationen avgörande. Signalvärdet av att inte sätta sköna gränser och ha koll på sitt kroppsspråk kan få besvärliga konsekvenser. Öka insikten i ditt sätt att kommunicera, i stället för att bara prata.

Förberedelser för mötet

Inga förkunskaper krävs. Målet är att skapa insikt och förståelse för olika sätt att uttrycka sig för att nå fram bättre med dina budskap och i förlängningen bättre arbetsklimat och resultat.
Efter eventet har du fått en ökad kunskap och insikt i ditt eget sätt att kommunicera, ditt kroppsspråk och hur du kan uttrycka dig mer taktiskt för att nå bättre framgång och resultat.

Boka

Pris 1495kr (inkl. moms)