Förändringsledning av människor

(0) | Tillitsbaserat arbetsklimat för optimal prestation

Johanna Gittne

Johanna Gittne

GMC - Great Managers Choice!

2 timmar och 50 minuter
Online (Zoom)
Digitalt Event
10 - 30 deltagare
Förändring är ett ord som används flitigt. I vår föränderliga värld förväntas det att vi ska tycka om förändringar, men hur är det med det egentligen?
Vi tänker ofta på hur verksamheten behöver förändras, men sällan hur vi människor behöver ändras med den. Vi fokuserar främst på målet och missar människan.

För att minska motståndet till förändring behöver du förhålla dig till följande grunder:
-Du i en förändring
- Människan i en förändringsprocess
- Gruppdynamik
- Psykologisk trygghet
- Förändringskommunikation

Förberedelser för mötet

Inga förkunskaper krävs, men bromsa gärna upp och tänk igenom hur gick det senast du var i en förändringsprocess.
Målet i en förändring är att minska motståndet till den och samtidigt behålla produktiviteten.

Syftet med föreläsningen är att skapa insikt och förståelse för människor i förändring och vad som krävs för att minska oro, skapa tillit och effektivisera kommunikationen.Efter genomgången workshop har du fått en ökad kunskap och insikt i människan i förändring och även vem du är i en förändring. Hur kan du minska motståndet och öka tryggheten genom ledarskap och värdegrunder.

Boka

Pris 1495kr (inkl. moms)