LRF, Lantbrukarnas Riksförbund

LRF, Lantbrukarnas Riksförbund

Föreläsningsserie om Småskalig Solcellspark
(4)
Vill du lära dig mer om att bygga solcellspark på din mark? Välkommen till en serie digitala föreläsningar för kunskapshöjning om Småskaliga solcellsparker.

Elanvändningen i Sverige väntas fördubblas eller mer fram till 2050. De flesta prognoser pekar ut vindkraft som den största tillkommande energikällan men även solel bedöms få en betydande roll i framtidens energisystem. Nu har du chansen att lära dig mer om möjligheten att sätta upp en småskalig solcellspark på din mark.

Med start 12 oktober bjuder LRF in till en serie om fem digitala kunskapshöjningar för lantbrukare som är intresserade av att bygga en solcellspark på sin mark men även för den som är intresserad av att arrendera ut sin mark.

Kunskapshöjningarna "Småskalig solcellspark" omfattar bland annat grundförutsättningar, teknik, ekonomi, upphandling, avtal och affärsupplägg.

De digitala föreläsningarna sker varannan torsdag kl. 10-12 med start den 12 oktober.

Boka in dig kostnadsfritt genom att uppge rabattkod: LRF

Erfarenhet

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en partipolitiskt obunden företagar- och intresseorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna.

LRF medverkar till utveckling av företag och företagare med jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö som bas, så att de kan förverkliga sina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft.

LRF är:
128 000 medlemmar
65 000 företag
4 procent av Sveriges BNP

Språk

Svenska