Småskaliga solcellsparker, 5 av 5

(0) | Upphandling och avtal, utvärdering av offerter mm

LRF, Lantbrukarnas Riksförbund

LRF, Lantbrukarnas Riksförbund

Föreläsningsserie om Småskalig Solcellspark

1 timma och 50 minuter
Online (Zoom)
Digitalt Event
1 - 295 deltagare
Kunskapshöjare 5 av 5: Upphandling och avtal, utvärdering av offerter och annat viktigt att tänka på

Välkommen att boka in dig på denna digitala föreläsning för kunskapshöjning inom Småskaliga solcellsparker.

Kunskapshöjningarna baseras till stor del på den guide som LRF tillsammans med företaget Drivkraft tagit fram och omfattar; grundförutsättningar, teknik, ekonomi, upphandling, avtal och affärsupplägg. Gästföreläsare kommer att dela med sig av sina erfarenheter och olika aspekter av solcellsparker. Målet med kunskapshöjningarna är att deltagarna ska få en tydligare bild av förutsättningar, tillvägagångssätt och ekonomi för att kunna realisera en solcellspark på sin mark.

Boka kostnadsfritt genom att uppge rabattkod: LRF

Förberedelser för mötet

Direkt efter bokning, skicka dina kontaktuppgifter som ett meddelande här i bokningstjänsten.
Uppge: Namn, adress, telefonnummer, email och geografisk region eller län.

Observera att de digitala föreläsningarna kommer att spelas in och samtliga kontaktuppgifter sparas enlig PUL.

Varmt välkommen för ökad kunskap kring småskaliga solcellsparker inom lantbruk.

Boka

Pris 50kr (inkl. moms)