Min CQ Kulturell intelligens

(0) | What am I missing?

Judith Korsgren

Judith Korsgren

Just take one step

3 x 50 minuter
Online (Zoom)
Privat Videomöte
1 deltagare
Kulturell intelligens (CQ) hänvisar till förmågan att relatera och arbeta effektivt i kulturellt olika situationer. Det är förmågan att korsa gränser och blomstra i flera kulturer.
Min CQ innefatta 3 sessioner:
1. Samtal med din coach 50 minuter introduktion till CQ, vad det är och hur det kan vara viktig för dig.
2. Online automatiserad bedömning av ditt CQ och dina kulturella värderingar inkluderar en skriftlig feedback rapport. Bedömning innefatta självskatningsfrågor på engelska. Ungefär 40 minuter.
3. Personlig feedback session med din coach för att hjälpa dig förstå bedömningen, tillämpning en utvecklingsplan. 50 minuter

NB Bedömningen kan göra 360 till en kostnad där frågeformulär även infylls av 3-5 andra personer.

Förberedelser för mötet

Ingen förberedelse behövs men jag rekommendera att du bekanta dig med konceptet CQ.

https://culturalq.com/about-cultural-intelligence/

Jag är utbildad handledare genom Cultural Intelligens centre.


Boka

Pris 2433kr (inkl. moms)