Coach Express

(0) | Kort tid - stort värde

Judith Korsgren

Judith Korsgren

Just take one step

25 minuter
Online (Zoom)
Privat Videomöte
1 deltagare
Ett kortare coachsamtal där vi letar efter stort värde under kortare tid.

Förberedelser för mötet

Kom förberedd med det du behöver från dagens samtal.

Boka

Pris 547kr (inkl. moms)