FULL POTENTIAL

(1) | Hur blir du den bästa versionen av dig själv?

Christian Malmström

Christian Malmström

Utvecklas inom Ironman, ultralöpning el ledarskap

1 timma och 25 minuter
Online (Zoom)
Digitalt Event (grupp)
Sluten grupp
Föreläsningen "Full potential" är en inspirationsföreläsning om anledningar till och metoder för att bli den bästa versionen av sig själv både i livet och på jobbet, och hur ni tillsammans kan utvecklas som team.

En mix av antik visdom och ny forskning kring hur vi når närmare vår fulla potential i våra olika roller i livet. På jobbet, i familjen, som entreprenör eller som idrottare. En djupdykning i hur man bygger vanor, vilka tankemönster (mindsets) och färdigheter som utmärker framgångsrika och glada människor, hur man sätter bra mål och vad som skapar långvarig motivation. Och såklart vad som utmärker högpresterande team.

Utöver antik visdom som stoicism och ny forskning blandar Christian in berättelser från några av de extrema uthållighetsutmaningar han tagit sig an genom åren och delar de huvudsakliga lärdomarna.

Lämna föreläsningen med ökad inspiration, konkreta tips som du kan omsätta direkt, nya referensramar och med relevanta mål för din fortsatta utveckling!

Förberedelser för mötet

Som förberedelse inför föreläsningar, fundera gärna på följande punkter.

-Ur ett hälsoperspektiv, inom vilket område har du din största utvecklingspotential?
-Vilken vana, om du hade den, hade gjort störst skillnad på allt annat i ditt liv?
-Vilken ovana, om du slutade med den, hade gjort största skillnad på allt annat i ditt liv?
-Skriv ner ett eller flera av de mål du har i livet. Det kan vara både jobbmål eller livsmål.

Boka

Pris 7500kr (inkl. moms)