Individuellt uppföljningsmöte

(1) | Trygghet, utveckling och kompetens

Erik Sundberg

Erik Sundberg

Trygghet, utveckling och kompetens

50 minuter
Online (Zoom)
Privat Videomöte
1 deltagare
Här har du som gått kurserna (någon av eller bägge) "Grundläggande tjänsteförsäljning B2B (företag till företag)" och "Tjänsteförsäljning B2B, behovsanalys och frågemetodik" chansen till ett individuellt uppföljningsmöte utifrån vad vi gått igenom.
Vid bägge nämnda kurser skickas några övningsuppgifter med där deltagarna efter utbildningen själva får möjlighet att reflektera utifrån vad som gåtts igenom med utgångspunkt i sin egen verksamhet. Ett indivuduellt uppföljningsmöte kan vara ett bra tillfälle att tillsammans gå igenom dessa övningsuppgifter.
Välkommen!

Förberedelser för mötet

Meddela mig via mejl vad ni vill gå igenom på mötet. Om ni reflekterat gällande övningsuppgifterna så mejla dessa till mig i god tid innan vi ses.

Boka

Pris 810kr (inkl. moms)