Erik Sundberg

Erik Sundberg

Trygghet, utveckling och kompetens
(1)
Jag är din försäljningsutbildare, försäljningsrådgivare och säljcoach.

Relationsskapande och långsiktig försäljning är i dessa tider viktigare än någonsin. Ärlighet och win-win fokus där alla parter är nöjda är ett krav för att lyckas med detta.

Jag vill i mina utbildningar ge trygghet i de grundläggande momenten inom tjänsteförsäljning B2B (företag till företag) med start i köpresan och säljsamtalets olika faser där bland annat invändnings- och avslutshantering ingår. I samband med målgången fortsätter arbetet med att bygga långsiktiga och varaktiga kundrelationer. Stort fokus läggs i utbildningen på behovsanalysen samt de olika frågemetoder som är nyckeln till försäljning. Att definiera och kunna sina USP:ar och mervärden samt ha god kännedom om vilka konkurrenter som finns är andra viktiga områden vi kommer gå igenom liksom kundnytta och kundvärde.
Jag kommer också att dela med mig av några tips hur man skapar struktur i säljarbetet samt hur en kundkategorisering kan se ut.

Erfarenhet

Jag har en lång och bred erfarenhet inom tjänsteförsäljning B2B (företag till företag) och har bland annat haft följande anställningar:
  • Inne-, ute- och storkundssäljare
  • Försäljningsansvarig
  • Regionansvarig
  • Rekryterat säljare
  • Utbildat säljare
Har även haft ledande roller inom kundservice där byggande av starka kundrelationer och merförsäljning varit ledord..

Som utbildare har jag främst undervisat inom försäljning, produktkunskap och kundservice samt kundnöjdhet.


Språk

Svenska