Suzanne Skoglöf

Suzanne Skoglöf

Din HR Partner - HR Rådgivare & Coach
(0)
Om du känner att du fastnat i ”gamla” hjulspår, kanske både i arbetslivet och privatlivet, och behöver ett bollplank för att komma ur dina invanda mönster och utvecklas i ditt arbetsliv, dina livsmål, din personliga utveckling och/eller din egen hälsa, då skulle coachning med mig kunna vara precis det du behöver för att komma vidare.

Förutom att coacha dig i din arbets-och/eller livssituation kan jag även kan ge dig rådgivning inom arbetsrätt, arbetsmiljö, etik och moral på arbetsplatsen. Jag kan ge dig kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter i arbetslivet generellt och på din arbetsplats speciellt om du t.ex. befinner dig i en besvärlig situation på jobbet.

Mina specialistområden inom HR är: arbetsmiljö (lagen och föreksrifterna), sjukfrånvaro/rehabilitering/arbetsanpassning, krishantering samt arbetsrättslig lagstiftning.

Ett annat område jag har arbetat mycket med, både i mitt arbete och privat är hälsa och livsstil; som säkert de flesta vet är det framför allt tre grundläggande saker man behöver ha på plats för att må bra: maten, sömnen och motionen. Men för många är det lättare sagt än gjort att nå dit. Det handlar mycket om mindset och att bryta vanor/ovanor. Detta kan jag coacha dig inom.

Erfarenhet

Jag har arbetat med att coacha människor både i arbetslivet och övriga livet i mer än 25 år. I grunden är jag utbildad personalvetare och har jobbat inom HR-området under en stor del av mitt arbetsliv. Med HR menar jag alla arbetsrelaterade situationer som kan uppstå på en arbetsplats, för alla anställda oavsett om du har en chefsroll eller någon annan roll.

Under årens lopp har jag byggt på min kompetens med t.ex: BAM-handledare, utredare av kränkande särbehandling samt digitalisering av HR.

Språk

Svenska, English