Preben Kristiansen

Preben Kristiansen

Biodlare och rådgivare i bihälsa - Östergötland
Jag har varit biodlare sedan 80-talet och var under många år anställd som rådgivare inom biodling och bihälsa först i Danmark, sedan i Norge och från 1997 till 2020 i Sverige.

Tillsammans med min fru driver jag företaget Apinordica vars verksamhet är knuten till biodling på olika sätt. Vi har en biodling med cirka 75 bisamhällen i trakterna kring Tjällmo, Östergötland. Biodlingen är båda KRAV- och IP Sigillcertifierad.

Jag har medverkat i olika utbildnings- och utvecklingsprojekt såväl i Sverige som utomlands och är medförfattare till boken "Sjukdomar, parasiter och skadegörare i bisamhället.

2016 utsågs jag till hedersdoktor av Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet med motiveringen ”att han genom sitt gedigna arbete för svensk biodling gjort framstående insatser som främjat fakultetens verksamhet och utveckling. Preben har också på ett mycket förtjänstfullt sätt under lång tid bidragit till ämnet biodling och bihälsa.”

Erfarenhet

Jag har en lärarutbildning i grunden och arbetade ett antal år som lärare, bland annat på ett naturbruksgymnasium innan jag började arbete med rådgivning inom biodling. I början av 90-talet fyllde jag på min kompetens inom biodling genom en ett-årig biodlingsutbildning i Kanada (Beekeeper technician). Inom mitt arbete som rådgivare har jag varit engagerad i olika internationella nätverk och organisationer, bland annat COLOSS (Prevention of Honey Bee Colony Losses, www.coloss.org).

Språk

Svenska