Bodil Henrikson

Bodil Henrikson

ICF-certifierad coach PCC
(0)
Coaching ger dig nya insikter och ökad självkännedom, samt verktyg för att kunna använda dig av den kunskap du redan har.

Coaching är en mycket effektiv, givande och kraftfull professionell samtalsmetodik vars syfte är att formulera och uppnå uppsatta mål, att öka ens självkännedom och att utvecklas såväl professionellt som privat. En professionell coach hjälper dig att själv hitta lösningen på de utmaningar du står inför. Jag som coach lyssnar aktivt, ställer kraftfulla frågor, stöttar, uppmuntrar och ger stärkande feedback.

Jag är din reflektionspartner som utforskar tillsammans med dig. Genom att vi medvetandegör dina tankeprocesser och övertygelser kommer du att kunna se förbi blockeringar och finna dina egna svar och lösningar.

Du växer, hittar motivation och får nya insikter, och jag stöttar dig och hejar på dig längs vägen.

Jag följer de 8 Kärnkompetenser samt Etiska riktlinjer som utformats av ICF och som tillsammans utgör kärnan i de färdigheter en professionellt utbildad coach skall besitta och demonstrera.

Erfarenhet

Jag har en gedigen bakgrund som pedagog, chef och projektledare, och är certifierad coach på PCC-nivå genom International Coaching Federation, ICF.

PCC-nivån är det ICF kallar för ”the gold standard in coaching” och innebär att jag har minst 125 timmars coachutbildning (i mitt fall över 200 timmar) samt har coachat över 500 timmar.

Språk