Träningsprogram, utveckla din löpning, 1 månad

(7) | Utveckla dig som löpare mot dina framtida mål

Kenth Svensson

Kenth Svensson

Löpcoach som hjälper alla löpare från 5 till 42 km

50 minuter
Online (Zoom)
Privat Videomöte
1 deltagare
Man kan utvecklas som löpare på många olika sätt men den viktigaste är nog ändå hur man faktiskt tränar, hur man springer och vilka träningspass man faktiskt genomför.
I den här tjänsten använder jag all min samlade erfarenhet från både min egen långa löpkarriär men också alla år jag hjälpt andra löpare att utvecklas genom personliga träningsprogram.
Vi börjar med ett personligt videomöte där vi bekantar oss med varandra och du får berätta lite om din bakgrund som löpare och dina mål framåt. Utifrån det kommer jag också ställa lite frågor, allt för att kunna skriva så bra och personligt träningsprogram till dig som möjligt.
Om du vill får du gärna registrera din träning på jogg.se där jag kan följa upp hur det går för att hela tiden kunna anpassa kommande träningar på bästa sätt. Jag skickar normalt sett ut nytt träningsprogram varannan vecka med information om vilka träningspass jag föreslår i respektive vecka. Mer om detaljerna i vårt inledande personliga videomöte.

Förberedelser för mötet

Fundera på ditt nuläge och dina framtida mål, kortsiktigt och långsiktigt. Vad är dina starka och mindre starka sidor som löpare. Hur brukar din träning se ut och hur har din träning sett ut senaste tiden? Vad ser du mest fram emot med att få hjälp med ett personligt träningsprogram?

Boka

Pris 900kr (inkl. moms)

Omdömen

Tage Taggen2021-03-09

Mycket givande möte med tips kring löpteknik och ett personligt utformat träningsprogram. En bra start på resan mot personbästa