Rådgivning solparker - Produktion

(0) | Produktionsberäkningar för din solpark

RISE, Research Institutes of Sweden

RISE, Research Institutes of Sweden

Rådgivning och produktionsberäkningar inom solel

2 x 25 minuter
Online (Zoom)
Privat Videomöte
1 deltagare
För att få det bästa utav din personliga rådgivning gällande förväntad produktion rekommenderas paketet ”Rådgivning solparker - produktion" där vi under första mötet tillsammans tittar på parkens planerade utformning, installerad effekt och placering samt om de finns olika intressanta alternativ. Därefter utför RISE produktionsberäkningar för de olika alternativen (max 3 alternativ) som sammanfattas i en kortfattad rapport som vi går igenom under pass 2. Vi kan gå igenom produktionsberäkningar som lämnats till er i samband med rapporter och utvärdera hur dessa förhåller sig till vår oberoende beräkning.

Förberedelser för mötet

Fundera över:
* Placeringen av er tänkta solpark - finns det olika alternativ?
* Vilka utformningar av solparken som kan vara intressant, ska solparken kombineras med jordbruk kan vissa utformningar lämpa sig bättre.
* Finns det offerter med alternativ? Kan dessa vara intressanta att studera produktionen oberoende för?

- Smalna av möjliga alternativ av solparken till max 3 st.

Boka

Pris 5399kr (inkl. moms)