RISE, Research Institutes of Sweden

RISE, Research Institutes of Sweden

Rådgivning och produktionsberäkningar inom solel
(0)
Sveriges forskningsinstitut RISE har bred expertkompetens inom solel med spetskompetens inom solel i nordliga förhållanden. Efterfrågan på den specifika kompetensen ökar i takt med utbyggnaden av solel i Sverige och framför allt de norra delarna.


Erfarenhet

I flertalet projekt har vi studerat påverkan av snö på solelanläggningar och mer specifikt avseende laster som potentiellt kan skada moduler respektive produktionsförluster som kan orsakas av snöskuggning.

2020 publicerade RISE en Handbok för nordlig solel inom projektet SunCold med riktlinjer för hur solel ska installeras i nordliga förhållanden. Mer om projektet samt länk till handboken finns på projektsidan: https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/suncold

Språk

Svenska, English