Rådgivning solparker - Fokus snö

(0) | Fokus snö och snöansamlingar

RISE, Research Institutes of Sweden

RISE, Research Institutes of Sweden

Rådgivning och produktionsberäkningar inom solel

50 minuter
Online (Zoom)
Privat Videomöte
1 deltagare
För rådgivning gällande snö och snöansamlingar för din planerade solpark boka ett digitalt rådgivnings möte med fokus snö. Vi går tillsammans igenom förutsättningarna för din solpark utifrån ett snöperspektiv genom att beakta den planerade utformningen, placeringen och lokala väderförhållanden.Utifrån vår erfarenhet inom flera forskningsprojekt utvärderar vi om problem med snölaster eller produktionsbortfall pga snöskuggning kan förväntas uppstå.

Förberedelser för mötet

För att få ut det bästa av ditt möte är det bra om du har en plan på hur utformningen av solparken tänkt se ut samt vart den är planerad att byggas.

Boka

Pris 1199kr (inkl. moms)