DIGITAL COACHING - MENTORSSKAP FÖR DIG SOM LEDARE

(0) | Mentorskap för dig som ledare: Nuläge och drömläge

Fatima Sigurd

Fatima Sigurd

Ledarutbildning, & mentorskap! Nuläge och drömläge

50 minuter
Online (Zoom)
Privat Videomöte
1 deltagare
För dig ledare som vill få stöd och råd i sitt ledarskapet. Syftet är att det ska ge positiva effekter både för dig som ledare och dina medarbetare. Tillsammans går vi igenom dina frågor, farhågor, styrkor, svagheter och där jag ger praktiska verktyg för dig i vardagen att komma vidare som ledare.

I detta privata videomöte samtalar vi kring beteende och den påverkan det får i ditt ledarskap, det kan innebära att du kan behöva överväga om du ska göra beteendeförändring. Du får verktyg av mig för att kunna genomföra detta. Syftet är att ge positiva effekter både för dig som ledare och dina medarbetare och organisationen.

Coachingen börjar med vi tillsammans går igenom och lyfter dina frågor, farhågor, styrkor, svagheter och där jag utifrån detta kan lägga upp fortsatta samtal med dig för att du ska komma vidare i din roll som ledare och för att optimera och förstärka din verksamhet.

Förberedelser för mötet

Vilka frågor, farhågor, styrkor, svagheter önskar du att vi gemensamt analyserar och arbetar med under våra samtal.

Tänk gärna igenom innan samtalet om du har någon specifik händelse eller situation som du vill belysa och diskutera med mig. Mitt arbetssätt utgår från tillitsbaserat ledarskap och har sin utgångspunkt i resultat och målstyrning.

Boka

Pris 490kr (inkl. moms)