PROVA PÅ SAMTAL - RÅDGIVNING NULÄGE OCH DRÖMLÄGE

(0) | Prova på samtal - ledarskap nuläge och drömläge

Fatima Sigurd

Fatima Sigurd

Ledarutbildning, & mentorskap! Nuläge och drömläge

25 minuter
Online (Zoom)
Privat Videomöte
1 deltagare
Innehåll:
För dig ledare som vill få stöd och råd i ditt ledarskap. Detta samtal är ett "prova på samtal" och du får möjlighet att vid ett kortare digitalt möte få testa tjänsten.

Syftet är att det ska ge positiva effekter både för dig som ledare och dina medarbetare. Tillsammans går vi igenom dina frågor, farhågor, styrkor, svagheter och där jag ger praktiska verktyg för dig i vardagen att komma vidare som ledare.

Denna prova-på-tjänst får bara bokas vid ett tillfälle per kund. Efter första samtalet är du varmt välkommen att boka fler coaching-samtal av mina övriga tjänster.

Förberedelser för mötet

Vilka frågor, farhågor, styrkor & svagheter anser du att du har som du vill att vi gemensamt analyserar och arbetar med under våra samtal.

Tänk även igenom om du har någon specifik händelse eller situation som du vill belysa och diskutera med mig. Mitt arbetssätt utgår från tillitsbaserat lärande och har sin utgångspunkt i resultat och målstyrning.

Boka

Pris 290kr (inkl. moms)