PRAKTISK LEDARKURS-NULÄGE & DRÖMLÄGE

(0) | DIGITAL LEDARKURS-BLI TRYGG OCH LYCKAS SOM LEDARE

Fatima Sigurd

Fatima Sigurd

Ledarutbildning, & mentorskap! Nuläge och drömläge

3 x 2 timmar och 25 minuter
Online (Zoom)
Digitalt Event (grupp)
Sluten grupp

FÖR DIG SOM ÄR NY LEDARE OCH VILL BLI TRYGG I ROLLEN

Ger kunskap om hur du med tillitsbaserat ledarskap involverar medarbetar och får verksamheten att optimeras.

Vid 3 tillfällen får du bland annat kunskap och praktiska tips om tillitsbaserad coaching, målstyrning och hur du gör hållbara uppföljning, konsten i att delegera, motiverande samtal, mötesteknik, lönesättning och lönesamtal, svåra samtal, kroppsspråkets betydelse.

Innehåll:
Praktiska tips för dig som ledare.
Tillitsbaserat ledarskap
Målstyrning & uppföljning
Att delegera
Självkännedom och ledarstil
Motiverande samtal
Mötesteknik
Lönesättning och lönesamtal
Svåra samtal
Kroppsspråkets betydelse

Max 10 deltagare, 3 halvdagar, 9-12. Den som bokar mejlar möteslänken vidare till övriga deltagare och/eller tar upp mötet i konferensrum. Perfekt lösning för hybrid-kurs där några sitter tillsammans i konferensrum men den som jobbar hemifrån kan vara med via samma möteslänk.

Förberedelser för mötet

Före utbildningen får du svara på frågor för att se vilka drivkrafter och vilken kommunikationsstil du har som ledare. Analysen av frågorna ger underlag att jobba med under kursens gång.

Inför kursen kommer du att få utbildningsmaterial med instruktioner och upplägg av kursen och de ämne som vi under kursens gång kommer att gå igenom.

Mellan kurstillfällena får du uppgifter kopplade till dina specifika område du behöver arbeta med som ledare.

Efter avslutad genomgången kurs, erhåller du kursintyg inom Praktiskt tillitsbaserat ledarskap

Boka

Pris 3700kr (inkl. moms)