Grundläggande tjänsteförsäljning B2B (företag till företag)

(0) | Trygghet, utveckling och kompetens

Erik Sundberg

Erik Sundberg

Trygghet, utveckling och kompetens

50 minuter
Online (Zoom)
Digitalt Event
1 - 295 deltagare
Vi kommer gå igenom de grundläggande momenten inom tjänsteförsäljning B2B med start i köpresan och målgång i långsiktiga och varaktiga kundrelationer.

Kursinnehåll:
• Köpresan
• Situationsanpassad försäljning
• Säljprocessen (ny- och befintlig kund)
• Säljsamtalets olika faser
• Första intrycket, kommunikation, köpsignaler
• Kalla samtal
• Win-win och långsiktighet
• Krokodilsäljare vs elefantsäljare
• Behovsanalys
• USP (Unique Selling Point)
• Lär känna dina konkurrenter
• Kundnytta & kundvärde
• Invändningshantering
• Avslutshantering
• Avslutet
• Exempel på säljsamtal
• Kundnöjdhet
• Inbound Marketing
• Tips för struktur och framgång i säljarbetet
• Target Account List
• Kundkategorisering

Vi varvar teori med flera ”bordet runt” diskussioner för att lära av varandra. Några övningsuppgifter skickas med där deltagarna efter utbildningen själva får möjlighet att reflektektera utifrån vad vi gått igenom med utgångspunkt i sin egen verksamhet.Förberedelser för mötet

Boka

Pris 825kr (inkl. moms)