Tjänsteförsäljning B2B, behovsanalys och frågemetodik

(0) | Trygghet, utveckling och kompetens

Erik Sundberg

Erik Sundberg

Trygghet, utveckling och kompetens

50 minuter
Online (Zoom)
Digitalt Event
1 - 295 deltagare
En fristående fortsättning på utbildningen Grundläggande tjänsteförsäljning B2B (företag till företag) där fokus kommer läggas på behovsanalysen och frågemetoder.

Kursinnehåll:
• Säljprocessen (ny- och befintlig kund)
• Säljsamtalets olika faser
• Win-win och långsiktighet
• Krokodilsäljare vs elefantsäljare
• Behovsanalys
• Behovsanalys och frågor
• Lär känna dina konkurrenter
• Kundnytta & kundvärde
• Frågemetoder
• Avslutet
• Exempel på säljsamtal

Vi varvar teori med flera ”bordet runt” diskussioner för att lära av varandra. Några övningsuppgifter skickas med där deltagarna efter utbildningen själva får möjlighet att reflektektera utifrån vad vi gått igenom med utgångspunkt i sin egen verksamhet.

Förberedelser för mötet

Boka

Pris 825kr (inkl. moms)