Rådgivning för energiproduktion inom gröna näringar

Rådgivning för gröna näringar

Välkomna till utvalda rådgivare inom de gröna näringarna. Målgruppen för denna personliga onlinerådgivning är företagare inom de gröna näringarna med avsikt att förbättra sin verksamhet eller starta upp ny verksamhet. Välj en av nedanstående rådgivare och boka dem för privat rådgivning genom zoom. Om du skulle få förhinder kan du kostnadsfritt omboka eller avboka fram till 24 timmar före mötet. Efter bokning kan du om du önskar skicka meddelande till rådgivaren med uppgifter om dina förutsättningar eller specifika önskemål kring ditt rådgivningsmöte.


Magnus Johnsson

Magnus Johnsson

Volter planerbar elproduktion, Kraftvärme

Lars Andrén

Lars Andrén

Rådgivning om solenergi för Gröna Näringar

Jimmy Ahlwin

Jimmy Ahlwin

Fulladdad med energi - Solceller, energilagring

Johan Benjaminsson

Johan Benjaminsson

Professionell Biogasrådgivning för Gröna Näringar