Vinstfabriken - Skapa tillväxt och affärsmöjligheter

(0) | Progression - börja med vad du vill uppnå & varför

Gustaf-Wilhelm Hellstedt

Gustaf-Wilhelm Hellstedt

"Every wall is a door"

5 x 50 minuter
Online (Zoom)
Digitalt Event (grupp)
Sluten grupp
FÖR DIG SOM LEDER ETT FÖRETAG ELLER ORGANISATION ALT FÖR LEDNINGSGRUPPEN.
ÄVEN FÖR DIG SOM VILL STARTA FÖRETAG.

Möte 1 blir en genomgång av företagets eller affärsidéns nuläge och mål. Genomgång av möjligheter samt resurser.

Nästkommande 3 möten blir baserat på vad första mötet genererar.

Möte 5 och avslutande möte blir sammanfattning och action plan.

Genomföra enskilt eller i grupp. Pris/person och max är 8 deltagare. Beroende på pandemin genomförs coachningen digitalt alt som hybrid. Kan genomföras som ett endagars event hos kund. Resekostnader + ev boende tillkommer.

Förberedelser för mötet

Förbered samtalet med att tänka igenom vad det ni behöver hjälp med. Hur era mål ser ut idag och hur ni kan motivera och förklara detta. Hur beskriver ni företagets olika inriktningar och motivera varför de finns. Beskriv er marknad och era resurser.
Vad är företaget eller affärsidéns ”Varför”?
Skapa gärna en problemställning, ju mer information som jag har före mötet desto effektivare blir vi.
Om det finns en affärsplan & kommunikationsplan, bifoga dessa. Materialet översänds senast två dagar innan första mötet.
Mötena kan genomföras på Svenska och Engelska.

Boka

Pris 12500kr (inkl. moms)