Målkommunikation - Konsten att skapa och förmedla visioner samt mål.

(0) | Företagets ”Varför” plus hur att förmedla det.

Gustaf-Wilhelm Hellstedt

Gustaf-Wilhelm Hellstedt

"Every wall is a door"

5 x 50 minuter
Online (Zoom)
Digitalt Event (grupp)
Sluten grupp
FÖR DIG SOM LEDER ETT FÖRETAG ELLER ORGANISATION ALT FÖR LEDNINGSGRUPPEN.

Möte 1. Genomgång av företagets mål och syfte – nuläge och vart vill ni.
Hur kommunicerar ni detta inåt och utåt?

Möte 2. Ledarstruktur? Ansvarsområden och tidshorisonter.
Vi berör norm för framsynthet, effektivitet + tillit.

Möte 3. SST – Stratified Systems Theory. Tips och råd kring hur att organisera ledarskapet. En grund för hur målkommunikation skall lyckas.

Möte 4. Vi går djupare in i frågorna kring vertikalt och horisontellt ledarskap. Vad är vision och mål och varför? Hur får man med sig det arbetande kapitalet i bolaget, människorna.

Möte 5. Tankar kring mätbara värden vad gäller kommunikationens genomslag både internt och externt. Hur, var och varför?
Sammanfattning.

Genomföra enskilt eller i grupp. Pris/person och max är 8 deltagare. Beroende på pandemin genomförs coachningen digitalt alt som hybrid. Kan genomföras som ett endagars event hos kund. Resekostnader + ev boende tillkommer.

Förberedelser för mötet

Skriv ned företagets nuvarande mål, vision och syfte. Om det finns en affärsplan & kommunikationsplan, bifoga dessa.
Ju mer information som jag har före mötet desto effektivare blir vi. Materialet översänds senast två dagar innan första mötet.
Mötena kan genomföras på Svenska och Engelska.

Boka

Pris 12500kr (inkl. moms)