Prova på - Målkommunikation - Konsten att skapa och förmedla visioner samt mål.

(0) | Företagets ”Varför” plus hur att förmedla

Gustaf-Wilhelm Hellstedt

Gustaf-Wilhelm Hellstedt

"Every wall is a door"

25 minuter
Online (Zoom)
Privat Videomöte
1 deltagare
Ett prova på möte för dig som är ledare för ett företag eller organisation. Här får vi en möjlighet att initialt diskutera ditt/ert behov.

Vi går igenom var ni befinner er idag och hur ni ser på framtiden. Hur kommunicerar ni idag i företaget eller organisationen, vertikalt, horisontellt? Tanken är att vi här skall vaska fram styrkor och svagheter i nuläget för att se vägen framåt. Lämpligt att boka någon av mina övriga tjänster efter detta. Den här specifika tjänsten får bara bokas en gång per klient.

Mötet kan genomföras på Svenska eller Engelska.

Förberedelser för mötet

Skriv ned företagets vision och mål. Tänk igenom frågan ordentligt, sätt gärna ned tankarna i ett dokument. Förbered en beskrivning hur ni arbetar idag med kommunikation genom organisationen inklusive kundkommunikation. Var ligger problematiken i er kommunikation idag? Vari ligger era största styrkor respektive svagheter? Eftersom prova på samtalet är kort så är det bra om du är väl förbered och har tänkt igenom vad du vill.

Boka

Pris 500kr (inkl. moms)