Prova på - Vinstfabriken - Skapa tillväxt och affärsmöjligheter

(0) | Progression - börja med vad du vill uppnå & varför

Gustaf-Wilhelm Hellstedt

Gustaf-Wilhelm Hellstedt

"Every wall is a door"

50 minuter
Online (Zoom)
Privat Videomöte
1 deltagare
Ett prova på möte för dig som kanske har ett befintligt företag eller vill starta ett.
Du vill växa, skapa nya marknader, utveckla din idé eller ditt företag.
Har ditt företag hamnat på en platå, vilket ofta sker vid kraftig tillväxt? Vi tar ett gemensamt grepp om situationen och finner nya vägar, nya affärsmöjligheter.
Låt oss se vad du/ni vill åstadkomma, vad målet är. Sedan kan vi back engineer därifrån för att se vad som behöver göras om 4 år, 2 år, 1 år, om en månad eller i morgon för att nå målet. En möjlighet att utveckla affärsidéer.
Mötet kan genomföras på Svenska och Engelska.

Förberedelser för mötet

Förbered samtalet med att tänka igenom vad det ni behöver hjälp med. Hur era mål ser ut idag och hur ni kan motivera och förklara detta. Hur beskriver ni företagets olika inriktningar och motivera varför de finns? Beskriv er marknad och era resurser.
Vill du pitcha er affärsidé går det också utmärkt, så tar vi det därifrån. Jag har suttit många år i Venture Cup juryn…
Eftersom prova på samtalet är kort så är det bra om du är väl förbered och har tänkt igenom vad du/ni vill.
Lämpligt att boka någon av mina övriga tjänster efter detta. Den här specifika tjänsten får bara bokas en gång per klient.


Boka

Pris 1250kr (inkl. moms)