Ledar-Coaching

(0) | Om du vill få med dig medarbetarna på resan!

Po Lindvall

Po Lindvall

Ledarskapstränare, Master Coach och forskare

5 x 50 minuter
Online (Zoom)
Privat Videomöte
1 deltagare
Individuell coachingen för chefer och ledare i olika funktioner inom näringsliv, offentlig förvaltning och idrotten. Denna typ av coaching syftar till att stärka ledaren som individ och att stödja och utmana denne i att utveckla sitt ledarskap. Det sker genom coachingsamtal där ledaren får guidning att hitta olika metoder, strategier och beteenden de skall testa i vardagen. I nästa samtal går vi igenom och utvärderar vad som fungerade, ser över möjliga förbättringar och tar nästa steg i coachingprocessen.

Vill du få med dig medarbetare eller adepter (inom idrotten) att vilja göra sitt bästa, är ett väl utvecklat ledasrskap en förutsättning! När du ser att de runt dig växker kommer både deras motivation och deras utförande utvecklas, vilket allt som. oftast även sysn på resultaten! Och det är riktigt tillfredssällande även för dig som ledare!

Förberedelser för mötet

Ett introduktionssamtal bör ha genomförts innnan du bokar Ledar-Coaching... om du inte redan vet att du vill köra på för att utveckla ditt ledarskap!

Inför samtal 2, dvs efter introduktionssamtalet är det bra att fundera över vad du vill och hoppas få ut av coachingen fortsättningsvis, och vad du tror att du behöver utmanas inom för att utvecklas som ledare och i ditt ledarskap. Samt prova på vad vi möjligen kom. fram till i introduktionssam talet så vi kan utvärdera och utveckla det vidare... dvs det är så processen fungerar. Insikt, prova på och utvärdera, nya insikter etc.

Boka

Pris 9000kr (inkl. moms)