Coach2Lead modul 4-6

(0) | Skapa en framgångskultur! (ca 25% online rabatt)

Po Lindvall

Po Lindvall

Ledarskapstränare, Master Coach och forskare

6 x 2 timmar och 50 minuter
Online (Zoom)
Digitalt Event (grupp)
Sluten grupp
Coach2Lead är ett ledarskapsprogram för ledare som förstått att ledarskap handlar om att stödja och utmana medarbetarna på ett sätt så deras inre motivation stärks och de blir medskapare till organisationens framgång!

Ledarutvecklingsprogrammet Coach2Lead är evidensbaserat och utvecklat med ett tydligt syfta att utmana chefer och ledare som vill utvecklas till de bästa ledarna och samtidigt få verktyg att skapa den organisationskultur de önskar.

Vår egen och andras forskning visar att organisationer som utvecklat ett Coachande Ledarskap når större framgång än andra organisationer. En organisation ökade på ett år sin produktivitet med närmre 20% samtidigt som sjuktalen halverades (från 9 - 4,5%) och personalomsättningen minskade (från ca 30 - 6%) det första året. Vad var det värt? Redan år ett ca 65 miljoner kronor.

Har ni råd att inte ta reda på hur ni kan nå större framgång genom att utveckla ett coachande ledarskap i er organisation?
Mer info: coach2lead.se/ledarskapsutveckling

Förberedelser för mötet

Efter introduktionen och ytterligare 5 webinarier på 2h 50m varannan vecka kan du nu gå vidare till nästa steg i ledarskapsprogrammet Coach2Lead - bestående av ytterligare 6 webinarier på 2h 50m för att utveckla ditt ledarskap på djupet!

Inför varje modul får du lite att läsa ur metodpärmen Coach2Lead och mellan varje modul kommer du få uppgifter att prova och arbeta med i ditt dagliga ledarskap.

I steg 3 kan du bygga på med ytterligare 8 webinarier a´ 2h 50m för att verkligen utveckla ditt ledarskap på djupet! Digitalt eller live.

I programmet Coach2Lead får du lära dig metoder som bevisats fungera i vardagen och hjälpt organisationer till produktivitetsökningar på mellan 20-50%, samtidigt som sjuktalen halverats och personalomsättningen minskat betydligt.

Har det lönat sig, minst sagt, en industri sparade ca 65 miljoner år ett! Det var 2002, de har sedan dess infört ett Coachande Ledarskap i alla sina anläggningar i Sverige, Beligen, Frankrike, Brasilien m.fl.

Boka

Pris 16195kr (inkl. moms)