Coach2Lead - Introduktion

(0) | Coachande Ledarskap ger resultat på riktigt!

Po Lindvall

Po Lindvall

Ledarskapstränare, Master Coach och forskare

2 timmar och 50 minuter
Online (Zoom)
Digitalt Event (grupp)
Sluten grupp
Extramaterial ingår
Coach2Lead är ett ledarskapsprogram för ledare som förstått att ledarskap handlar om att stödja och utmana medarbetarna på ett sätt så deras inre motivation stärks och de blir medskapare till organisationens framgång!

Ledarutvecklingsprogrammet Coach2Lead är evidensbaserat och utvecklat med ett tydligt syfta att utmana chefer och ledare som vill utvecklas till de bästa ledarna och samtidigt få verktyg att skapa den organisationskultur de önskar.

Vår egen och andras forskning visar att organisationer som utvecklat ett Coachande Ledarskap når större framgång än andra organisationer. En organisation ökade på ett år sin produktivitet med närmre 20% samtidigt som sjuktalen halverades (från 9 - 4,5%) och personalomsättningen minskade (från ca 30 - 6%) det första året. Vad var det värt? Redan år ett ca 65 miljoner kronor.

Har ni råd att inte ta reda på hur ni kan nå större framgång genom att utveckla ett coachande ledarskap i er organisation?

Förberedelser för mötet

Fundera över vad du ser som riktigt bra ledarskap, vilka ledare du mött som inspirerat dig att göra ditt bästa och till att bli den ledare du är idag, och hur har de agerat eller betett sig som ledare?

Fundera även över vad du tror du behöver utveckla i ditt ledarskap för att bli en bättre ledare.

Du som vill gå vidare och utveckla ditt ledarskap på djupet kan efter intoduktionen gå vidare till ledarskapsprogrammet Coach2Lead bestående av ytterligare 11 webinarier på 2h 50m. . Där du får lära dig metoder som besvisat fungerar i vardagen och hjälpt organisationer till produktivitetsökningar mellan 20-50%, samtidigt som sjuktalen halverats och personalomsättningen minskat betydligt. Har det lönat sig, minst sagt, en industri sparade ca 65 miljoner år ett! Det var 2002, de har sedan dess infört ett Coachande Ledarskap i alla sina anläggningar i Sverige, Beligen, Frankrike, Brasilien m.fl.

Boka

Pris 1495kr (inkl. moms)