Ledar-coaching Introduktion

(0) | Om du vill få med dig dina medarbetare på resan!

Po Lindvall

Po Lindvall

Ledarskapstränare, Master Coach och forskare

50 minuter
Online (Zoom)
Privat Videomöte
1 deltagare
Introduktion inför ledarskapscoaching genomförs för att du skall få prova på och avgöra om du vill fortsätta den resan med mig som coach.

Individuell coachingen för chefer och ledare i olika funktioner inom näringsliv, offentlig förvaltning och idrotten. Denna typ av coaching syftar till att stärka ledaren som individ och att stödja och utmana denne i att utveckla sitt ledarskap. Det sker genom coachingsamtal där ledaren får guidning att hitta olika metoder, strategier och beteenden de skall testa i vardagen. I nästa samtal går vi igenom och utvärderar vad som fungerade, ser över möjliga förbättringar och tar nästa steg i coachingprocessen.

VIll du få med dig medarbetare eller adepter (inom idrotten) att vilja göra sitt bästa, är ett väl utvecklat ledasrskap en förutsättning! När du ser att de runt dig växker kommer både deras motivation och deras utförande utvecklas, vilket allt som. oftast även sysn på resultaten! Och det är riktigt tillfredssällande även för dig som ledare!

Förberedelser för mötet

Inför introduktionssamtalet behöver du bara fundera över vad du vill och hoppas få ut av coachingen, och vad du tror att du behöver utmanas inom för att utvecklas som ledare och i ditt ledarskap.

Boka

Pris 1800kr (inkl. moms)